TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 50. týdnu 2016

Praha, 16. prosince 2016 – Rada ČTÚ vydala rozhodnutí, kterými se ukládají povinnosti, včetně povinností souvisejících s regulací cen, podnikům s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 (velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a č. 2 (velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích).

Rada ČTÚ dále schválila plán činnosti ČTÚ na příští rok. Vedle podpory hospodářské soutěže na trzích elektronických komunikací a poštovních služeb, ochrany spotřebitele, osvěty a síťové neutrality bude nadále jednou z priorit úřadu vytvářet podmínky pro technologickou inovaci, včetně podpory rozvoje sítí nové generace. Zásadní bude také spuštění aukce v pásmu 3,7 GHz. Plánu činnosti se bude podrobněji věnovat příští monitorovací zpráva.

Po projednání Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace k záměru uložit poštovní povinnosti podle zákona o poštovních službách a schválila rovněž listopadovou měsíční monitorovací zprávu spolu s návrhem nové podoby monitorovací zprávy.

Soubory ke stažení
Top