TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 50. týdnu 2013

Praha, 13. prosince 2013 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání v 50. týdnu letošního roku schválila vydání rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 (Původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě).

Dále Rada ČTÚ rozhodla o vydání analýzy relevantního trhu č. 3 (ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a analýzy trhu č. 7 (ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích) a s vydáním měsíční monitorovací zprávy ČTÚ za listopad 2013.

Rada ČTÚ také schválila změny organizačního a podpisového řádu spočívající jednak v centralizaci některých činností úřadu, ve zlepšení metodického vedení na úseku ochrany spotřebitele a ve zefektivnění procesů při provádění analýz relevantních trhů.

Podrobnosti o aktivitě regulátora naleznou zájemci v prosincové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. prosince 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2013

Soubory ke stažení
tz9413122013.pdf(135.62 KB)
Top