TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 50. týdnu  2012

Praha, 13. prosince 2012. Rada ČTÚ na svém 70. zasedání v 50. týdnu 2012 kromě jiného schválila text Měsíční monitorovací zprávy za měsíc listopad, která popisuje nejdůležitější události v oblasti elektronických komunikací.

Rada dále schválila pro rozeslání do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Cílem návrhu je zapracování změn souvisejících s vydáním vyhlášky k provedení § 97 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích (vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů) a promítnutí zkušeností z praktického použití vyhlášky č. 486/2005 Sb.

Rada také schválila příspěvek do veřejné konzultace Evropské komise k revizi doporučení o relevantních trzích a byla informována o neuzavřených správních řízeních v oblasti univerzální služby.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za příslušný kalendářní měsíc.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. prosince 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2012

Soubory ke stažení
tz6813122012.pdf(89.96 KB)
Top