TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 5. týdnu 2015

Praha, 29. ledna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání jednala se zástupci představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí. Diskuse se vedla o aktuálních otázkách v oblasti služeb elektronických komunikací. Předseda Rady ČTÚ při jednání především připomenul trvalý zájem Rady na fungující soutěži a technologickém rozvoji mobilního trhu.

Rada ČTÚ dále po ukončení veřejné konzultace zaslala návrhy rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 4 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dále Rada ČTÚ rozhodla o zahájení správního řízení se společností O2 Czech Republic a.s. jako podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 5, ve věci uložení nápravných opatření na základě provedené analýzy, a to povinnosti umožnit přístup ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům pro účel služby velkoobchodního širokopásmového přístupu v sítích el. komunikací, povinnosti průhlednosti, nediskriminace při poskytování přístupu a oddělené evidence nákladů a výnosů.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v lednové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 29. ledna 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2015

Soubory ke stažení
tz0929012015.pdf(135.47 KB)
Top