TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 5. a 6. týdnu 2013

Praha, 7. února 2013. Rada ČTÚ mimo jiné projednala na svých zasedáních v pátém a šestém týdnu roku 2013 návrh analýzy relevantního trhu č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě. Souhlasila s tím, aby byl návrh po zapracování jejích připomínek předložen k veřejné konzultaci.

Rada odsouhlasila vyhodnocení plnění plánu hlavních úkolů ČTÚ za rok 2012. Dále se seznámila s aktuálním stavem probíhající aukce kmitočtů a s vyhodnocením stížností uživatelů služeb elektronických komunikací za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Vyhodnocení bude zveřejněno v monitorovací zprávě za měsíc leden.

Rada se rovněž zabývala návrhem strategie ochrany spotřebitele na rok 2013 a následující období. Pojednávání tohoto bodu přerušila a vrátí se k němu na nejbližším zasedání.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc leden.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 7. února 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2013

Soubory ke stažení
tz0707022013.pdf(89.85 KB)
Top