TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 49. týdnu 2016

Praha, 9. prosince 2016 – Rada ČTÚ projednala poznatky z workshopu k otázkám aplikace guidelines sdružení evropských regulátorů BEREC k síťové neutralitě. Pokyny poskytují vodítka pro regulační orgány, která budou zohledňovat při provádění pravidel síťové neutrality a posuzování konkrétních případů.

Workshop pro odbornou veřejnost ČTÚ uspořádal 29. listopadu. Účastníci workshopu mohou předkládat písemné připomínky k diskuznímu materiálu do 14. prosince 2016. Členové rady intenzivně diskutovali některé aspekty z workshopu, například otázku zero ratingu, specializovaných služeb a informovanosti koncových uživatelů a kategorizaci služeb.

Rada ČTÚ se k tomuto bodu vrátí v průběhu ledna 2017, kdy by měla být projednána finální podoba materiálu.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v měsíční monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top