TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 45. týdnu 2018

Praha, 9. listopadu 2018 – Rada Českého telekomunikačního úřadu  projednala a následně odsouhlasila  zahájení veřejné konzultace k návrhu aktualizace opatření obecné povahy č. OOP/4, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů. Návrh obsahuje aktualizaci ukazatele hodnoty vážené průměrné hodnoty kapitálu (WACC). Navržené hodnoty vychází ze studie zpracované auditorskou společností Grant Thornton, která závěry studie představila formou prezentace během zasedání Rady.

Rada ČTÚ dále projednala návrh opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/1 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Návrh počítá s přidáním kmitočtového pásma 700 MHz do stávajícího všeobecného oprávnění, aby po předpokládané aukci tohoto pásma bylo možné v budovaných sítích provozovat uživatelské terminály. Dokument bude možné připomínkovat ve veřejné konzultaci.

Rada také rozhodla o vydání opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/11.2018-7 pro kmitočtové pásmo 960 – 1700 MHz. Norma implementuje prováděcí rozhodnutí Evropské komise k rozšíření pásem pro vysokorychlostní komunikace MFCN z dosavadního pásma 1452 – 1492 MHz na ucelený rozsah 1427 – 1518 MHz a zohledňuje změny vyplývající z nového vydání Národní kmitočtové tabulky a Radiokomunikačního řádu.

Podrobnosti o aktivitách regulátora přináší každý měsíc monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top