TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 43. týdnu 2019

Praha, 23. října 2019 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a následně odsouhlasila zahájení veřejné konzultace k návrhu aktualizace všeobecného oprávnění č. VO-R/12. Pro širokopásmový přenos dat se tím otevřou kmitočty v pásmech 66 až 71 GHz a po splnění registrační povinnosti bude možné nově využívat také kmitočty v pásmu 57 až 66 GHz u pevných venkovních instalací.

Registrační povinnost, v kombinaci s  funkcí „koordinační kalkulačky“, prostřednictvím připravovaného webového portálu má pomoci předejít vzniku škodlivého rušení u stanic operujících v pásmu 57 – 66 GHz, které nejsou schopny se dynamicky adaptovat na aktuální využití rádiového spektra. To uživatelům spektra umožní optimalizovat jeho vzájemné sdílení.

Rada ČTÚ dále souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu aktualizace plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10. Záměrem je umožnit pokračování regionálního televizního vysílání i po celou dobu procesu přechodu na standard DVB-T2, tj. do konce června 2020. Pro uvedený účel se počítá s využitím pouze těch kmitočtů, které nejsou nezbytné pro migraci televizního vysílání na standard DVB-T2. 

Rada se také seznámila se stavem příprav ČR na Světovou radiokomunikační konferenci (WRC-19), která se bude konat od 28. října do 22. listopadu v Egyptě. 

Detailní informace o činnosti regulátora lze nalézt v pravidelné monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top