TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 4. týdnu 2015

Praha, 23. ledna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve čtvrtém lednovém týdnu vyslechla prezentaci zástupců společnosti Vodafone k tématu sdílení sítí. V příštím měsíci by Rada ČTÚ měla k tomuto tématu vyslechnout i názory zástupce operátora T-Mobile.

Rada ČTÚ dále projednala návrhy rozhodnutí, kterým se společnosti O2 Czech Republic a.s. jako podniku s významnou tržní silou na trhu č. 4 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) ukládají povinnosti nápravných opatření a povinnosti související s regulací cen, a souhlasila se zahájením správního řízení. Odsouhlasila zahájení správního řízení i o návrhu rozhodnutí, kterým se tatáž společnost stanoví podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 6 (Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity).

Rada ČTÚ také dokončila projednávání plánu činnosti úřadu na letošní rok a schválila jej. Jeho podstatný obsah, stejně jako další podrobnosti o aktivitách regulátora naleznou zájemci v lednové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 23. ledna 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2015

Soubory ke stažení
tz0623012015.pdf(134.27 KB)
Top