TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 39. týdnu 2016

Praha, 30. září 2016 – Rada ČTÚ rozhodla o vydání 29 rozhodnutí, kterými se stanovuje, resp. ruší stanovení podniků s významnou tržní silou na trhu č. 1 (Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a č. 2 (Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích).

Dále Rada ČTÚ projednala návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra PV-P/1 pro kmitočtové pásmo 146 – 174 MHz. Návrh bude nyní podroben veřejné konzultaci. Smyslem úprav je prodloužení lhůty pro užívání kmitočtů složkami integrovaného záchranného systému podle původních podmínek, a upřesnění podmínek užívání kmitočtů uživatele v železniční dopravě.

Se zahájením veřejné konzultace Rada ČTÚ souhlasila také v případě návrhu úprav všeobecného oprávnění č. VO-R/7 (k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz) a č. VO-R/10 (k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu).

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné měsíční monitorovací zprávě ČTÚ.

Soubory ke stažení
Top