TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 37. týdnu 2016

Praha, 16. září 2016 – Rada ČTÚ projednala návrhy rozhodnutí, jimiž se na základě výsledků analýzy relevantních trhů ukládají, resp. ruší povinnosti podnikům s významnou tržní silou na trzích č. 1 (Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a 2 (Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích), stejně jako návrhy rozhodnutí o uložení, resp. zrušení cenové regulace na těchto dvou trzích. Po ukončení veřejné konzultace budou nyní dokumenty předloženy ke stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dále se Rada ČTÚ seznámila s informací o postupu přezkumu v oblasti poštovních služeb. ČTÚ ve druhém čtvrtletí získal informace, připomínky a podněty, které dále využije pro vyhodnocení nutnosti uložit povinnosti zajišťovat a poskytovat základní služby. K provedení přezkumu Úřad přistoupil podle zákona o poštovních službách s ohledem na fakt, že platnost stávající poštovní licence, jejímž držitelem je Česká pošta, s.p., vyprší na konci roku 2017.

Rada dále projednala a schválila vydání srpnové Měsíční monitorovací zprávy ČTÚ č. 8/2016.

Soubory ke stažení
Top