TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 36. týdnu 2016

Praha, 9. září 2016 – Rada ČTÚ rozhodla o přijetí změny rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu veřejných telefonních automatů (VTA) nebo jiných obdobných technických prostředků. Změna se týká přílohy rozhodnutí a stanovuje nový seznam VTA v univerzální službě platný od 1. 1. 2017.

Veřejné telefonní automaty budou i nadále v rámci univerzální služby provozovány v každé obci do 1000 obyvatel a dále v obci do 4999 obyvatel za předpokladu, že není pokryta dostatečně silným GSM signálem alespoň dvou mobilních operátorů. Celkově jde o 4646 VTA.

Dále Rada ČTÚ po projednání připomínek od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže schválila návrh nové metodiky analýz relevantních trhů. Dokument, který ČTÚ následně zveřejní, popisuje obecný postup ČTÚ ve vztahu ke všem relevantním trhům, včetně popisu metod a principů, na jejichž základě úřad postupuje v jednotlivých krocích analýz od vymezení relevantního trhu až do návrhu vhodných nápravných opatření.

Rada ČTÚ rovněž vydala rozhodnutí o zrušení povinností dříve uložených na trhu č. 2 (Původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě) uložených společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) a na trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě) uložených společnosti O2 Czech Republic a.s. Rozhodnutí navazují na dřívější zrušení těchto relevantních trhů v důsledku nesplnění testu tří kritérií.

ČTÚ se dopisem obrací na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na vytvoření společné pracovní skupiny k analýze potenciálních tržních disfunkcí na trzích elektronických komunikací, k hodnocení jejich dopadu a případně i návrhům řešení k jejich odstranění.

Detailní informace o aktivitách regulátora přinese zářijová měsíční monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top