TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 3. týdnu 2015

Praha, 16. ledna 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve třetím lednovém týdnu vyslechla prezentaci zástupců virtuálních mobilních operátorů. Dále projednala návrh vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat zdravotně postiženým osobám speciálně vybavené koncové zařízení za cenu standardního přístroje.

Rada ČTÚ dále rozhodla o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/01.2015-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Oproti dřívějšímu znění byly upřesněny druhy provozu, které nejsou v občanském pásmu povoleny, a používané pojmy. Dále byl vypuštěn dosavadní zákaz připojovat zařízení přímo či nepřímo k veřejným komunikačním sítím. Toto ustanovení dané historicky dnes již totiž postrádá smysl a brání například přenosu telemetrických dat na internet.

V prvním čtení se členové Rady seznámili s plánem činností ČTÚ na rok 2015 a po projednání souhlasili se zveřejněním prosincové Měsíční monitorovací zprávy ČTÚ č. 12/2014.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. ledna 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2015

Soubory ke stažení
tz0516012015.pdf(134.37 KB)
Top