TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 23. týdnu 2017

Praha, 9. června 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu zvláštní ceny.

Osobám se zvláštními sociálními potřebami to umožní výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tito lidé měli přístup a mohli využít veřejně dostupnou službu. O2 se do výběrového řízení na poskytovatele této dílčí služby přihlásil jako jediný zájemce. Povinnost mu je rozhodnutím uložena do července 2020.

Rada ČTÚ dále schválila návrh změnové vyhlášky, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o peněžité plnění. Tímto právním předpisem se zvětšuje maximální souhrnná velikost datového souboru s formulářem z 10 MB na dvojnásobek.

Podrobnosti o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top