TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 22. týdnu 2017

Praha, 2. června 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Norma odráží změny podmínek vyplývajících z prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2317, k provozu systémů MCA v letadlech.

Rada byla dále informována o přehledu případů, kdy jsou soudem přezkoumávána rozhodnutí ČTÚ, ať již ve věcech soukromoprávní nebo veřejnoprávní povahy. Z dokumentu vyplývá, že obecné soudy se v uplynulých šesti měsících vesměs ztotožnily s rozhodovací praxí ČTÚ a neshledaly v ní žádné závažné nedostatky.

Rada ČTÚ rovněž vzala na vědomí situační zprávu o stavu plnění opatření ke Strategii správy rádiového spektra, která bude postoupena do meziresortního připomínkového řízení a následně vládě. Situační zpráva zmiňuje úspěšnou realizaci úkolů, ke kterým patří mimo jiné provedení aukce kmitočtů v pásmech 1800 a 2600 MHz, navazující refarming uvedených pásem nebo přijetí strategie k digitálnímu televiznímu vysílání.

Další aktivity regulátora shrne pravidelná monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top