TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 22. týdnu 2016

Praha, 3. června 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu rozhodnutí, kterým se od 1. ledna 2017 aktualizuje seznam veřejných telefonních automatů (VTA) provozovaných v rámci univerzální služby. Seznam čítá 4 674 míst, ve kterých bude veřejně dostupná telefonní služba zajištěna uložením příslušné povinnosti provozovateli VTA, společnosti O2 Czech Republic a.s.

Veřejné telefonní automaty budou i nadále v rámci univerzální služby provozovány v každé obci do 1000 obyvatel a dále v obci do 4999 obyvatel za předpokladu, že není pokryta dostatečně silným GSM signálem alespoň dvou mobilních operátorů.

Rada ČTÚ dále projednala Souhrnnou zprávu o plnění povinností držitele poštovní licence České pošty, s.p., za rok 2015. Zpráva bude následně publikována v Poštovním věstníku.

Podrobnosti o aktivitách regulátora naleznou zájemci v měsíčních monitorovacích zprávách ČTÚ. 

Soubory ke stažení
Top