TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 18. a 19. týdnu 2013

Praha, 9. května 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání v osmnáctém a devatenáctém týdnu projednala a vyjádřila souhlas s návrhem analýzy relevantního trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě, ve verzi pro veřejnou konzultaci.

Rada ČTÚ byla rovněž informována o vyhodnocení účinnosti zavedení informačních hlásek pro služby s vyjádřenou cenou. Zavedení hlásek na čísla s vyjádřenou cenou s přístupovým kódem 900 a 906 (poskytování finančních služeb a finančního poradenství a služby poskytování nebo zprostředkování práce po telefonu) je výsledkem jednání ČTÚ a profesních asociací APMS a ICT Unie. Z předloženého vyhodnocení vyplynulo, že operátory přijaté samoregulační opatření pomohlo k postupnému odstranění dříve používaných nekalých praktik některých poskytovatelů těchto služeb. ČTÚ bude situaci i nadále monitorovat. V případě zvýšeného počtu stížností na jiné typy služeb poskytované na číslech s vyjádřenou cenou, než u kterých je v současné době Kodexem ATX zavedena povinnost hlásek, pak bude konat v zájmu urychlené nápravy.

Rada ČTÚ byla dále informována o vyhodnocení stížností zákazníků služeb elektronických komunikací za první čtvrtletí 2013. ČTÚ v tomto období evidoval celkem 751 stížností. Z toho 558 stížností, tedy 74,3 %, řešil postupem podle zákona o elektronických komunikacích. U 116 stížností (15,4 %) nebyl ČTÚ věcně příslušný k jejich vyřízení, a proto je postoupil jinému kontrolnímu orgánu. Neodůvodněných bylo 77 stížností (10,3 %).

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc květen.

Poznámka: APMS – Asociace provozovatelů mobilních sítí, ICT Unie – Sdružení pro informační technologie a telekomunikace. Kodex ATX je znám i pod názvem „Obecná pravidla pro poskytování služeb prostřednictvím audiotexových linek“.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 9. května 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2013

Soubory ke stažení
tz3409052013.pdf(116.6 KB)
Top