TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 17. týdnu 2013

Praha, 25. dubna 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání v sedmnáctém týdnu projednala výsledky veřejné konzultace návrhu rozhodnutí o ceně CEN/4/XX.2013-Y a souhlasila s jeho odesláním k notifikaci Evropské komisi. Tímto rozhodnutím se mění povinnosti související s regulací cen v rámci stávající analýzy relevantního trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě.

Rada ČTÚ se dále seznámila s vyhodnocením monitoringu komerčního poskytování služeb neuložených v rámci univerzální služby podle § 45 zákona o elektronických komunikacích.

Na základě požadavku odborné veřejnosti Rada ČTÚ rovněž souhlasila s prodloužením lhůt veřejných konzultací k návrhům nových analýz relevantních trhů č. 4 a 5. Dále se seznámila s informací, že Úřad prodlouží lhůtu veřejné konzultace k návrhu vyhlášení podmínek výběrového řízení (aukce) na využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc duben.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. dubna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2013

Soubory ke stažení
tz3225042013.pdf(91.57 KB)
Top