TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 16. týdnu 2017

Praha, 21. dubna 2017Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele služby veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby. Vítěz výběrového řízení bude mít za povinnost v letech 2018 až 2020 provozovat veřejné telefonní automaty v malých obcích a v místech, kde není dostatečné pokrytí mobilním signálem alespoň dvou operátorů. Přihlášky je možné podávat do 31. května 2017.

Rada dále projednala závěrečnou zprávu vyplývající z hodnocení služeb, které nejsou uloženy jako povinnost v rámci univerzální služby. Jde o dílčí služby:

  • připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě,
  • pravidelné vydávání účastnických seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,
  • informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupné pro koncové uživatele a
  • doplňkové služby ke službám připojení a přístup.

Na základě tohoto vyhodnocení ČTÚ konstatoval, že uvedené služby jsou v ČR na komerčním základě poskytovány v požadované kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu v souladu s požadavky univerzální služby. Nejsou zde proto důvody ukládat povinnost poskytovat některou z těchto služeb v režimu univerzální služby.

Rada ČTÚ dále na svém zasedání v tomto týdnu vyslechla prezentaci zástupců společnosti T-Mobile k problematice budování sítí NGA.

Detailní informace o aktivitách regulátora přinese monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top