TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 16. týdnu 2014

Praha, 18. dubna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se v rámci svého zasedání ve třetím dubnovém týdnu setkala se zástupci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Tématem diskuse byla mimo jiné i přenositelnost čísel v mobilních sítích jako prokonkurenční nástroj a jeho fungování v ČR.

Rada ČTÚ dále projednala návrhy odpovědí Evropské komisi k dotazům ve věci návrhů analýzy relevantních trhů č. 1 a 6 a cenových rozhodnutí na trhu č. 3.

Členové Rady ČTÚ se také seznámili se závěry pravidelného monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících tzv. dílčím službám, jejichž poskytování není v rámci univerzální služby uloženo jako povinnost. Jedná se mimo jiné o pravidelné vydávání účastnických seznamů a přístup uživatelů k těmto seznamům nebo informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, která je dostupná pro koncové uživatele. Dle zjištění ČTÚ byly tyto dílčí služby v roce 2013 v ČR poskytovány na komerčním základě v požadované kvalitě všem koncovým účastníkům na celém území státu za dostupnou cenu v souladu s požadavky univerzální služby. Úřad proto neshledal důvody pro uložení povinnosti poskytovat tyto služby v rámci univerzální služby. I nadále však ČTÚ bude uspokojování přiměřených potřeb koncových účastníků včetně cenové dostupnosti příslušných služeb sledovat.

Rada ČTÚ také projednala a schválila ke zveřejnění Měsíční monitorovací zprávu ČTÚ č. 3/2014.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 18. dubna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2014

Soubory ke stažení
tz2718042014.pdf(135.94 KB)
Top