TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 15. týdnu 2017

Praha, 12. dubna 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu opatření obecné povahy – všeobecného oprávnění VO-R/1 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí. Předpis reaguje na prováděcí rozhodnutí Evropské komise, týkající se rádiových systémů na palubě letadel.

Rada ČTÚ se dále seznámila s vypořádáním připomínek uplatněných ve veřejné konzultaci k návrhu analýzy relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě). Dokument bude nyní zaslán k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada rovněž projednala a schválila vydání monitorovací zprávy ČTÚ č. 4/2017.

Soubory ke stažení
Top