TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 14. týdnu 2014

Praha, 4. dubna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala analýzu relevantního trhu č. 1 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě) a relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). Po zapracování připomínek od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže souhlasila Rada ČTÚ s odesláním obou materiálů k notifikaci Evropské komisi.

Dále Rada ČTÚ na svém zasedání ve 14. týdnu projednala a schválila Výroční zprávu ČTÚ za rok 2013. Po korekturách bude zpráva publikována a předložena k projednání vládě a parlamentu.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. dubna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2014

Soubory ke stažení
tz2204042014.pdf(133.92 KB)
Top