TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 11. a 12. týdnu 2013

Praha, 26. března 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání v jedenáctém a dvanáctém týdnu roku 2013 mimo jiné schválila závěrečný účet kapitoly ČTÚ za rok 2012 a návrh novely vyhlášky č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, k odeslání do Sbírky zákonů.

Rada ČTÚ rovněž schválila návrh na zrušení opatření obecné povahy OOP/6/07.2005-7, kterým se stanoví rozsah minimálního souboru pronajímaných okruhů, neboť novelou zákona o elektronických komunikací zmocnění ČTÚ pro vydání tohoto opatření zaniklo.

Rada ČTÚ dále projednala návrh Měsíční monitorovací zprávy za měsíc únor a byla informována o postupu Úřadu při aktualizaci plánu využití rádiového spektra upravující využití kmitočtů v pásmu 42 GHz. ČTÚ připravuje harmonizaci podmínek využití pásma 40,5–43,5 GHz v pevné radiokomunikační službě, která umožní využití pásma pevnými vysokokapacitními směrovými mikrovlnnými spoji. Úřad základní představu podmínek pro využití tohoto pásma zveřejní a umožní případným zájemcům uplatnit jejich připomínky a návrhy.

Rada ČTÚ projednala i návrh analýzy relevantního trhu č. 4 a návrh novely opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby pro zaslání do veřejné konzultace.

Rada ČTÚ byla též krátce informována svým předsedou o důvodech zrušení výběrového řízení (aukce) na volné rádiové kmitočty k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. K tomuto krátkému zdůvodnění připravili dva členové Rady pro záznam z jednání stanovisko, vycházející z tiskové zprávy, kterou Úřad informoval veřejnost o zastavení aukce.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc březen.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 26. března 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2013

Soubory ke stažení
tz2126032013.pdf(91.23 KB)
Top