TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 10. týdnu 2017

Praha, 10. března 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb. stanovující vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění. Novela reaguje na zvýšení limitu velikosti datové zprávy přenášené prostřednictvím systému datových schránek (na 20 MB) a na změny právní úpravy týkající se nároků na elektronický podpis. Návrh schválený Radou ČTÚ bude zaslán do meziresortního připomínkového řízení.

Rada dále schválila návrh závěrečného účtu ČTÚ za rok 2016. Úřad hospodařil s příjmy 4,372 mld. Kč a výdaji 709 mil. Kč. Podstatnou část nedaňových příjmů tvoří příjmy z aukce kmitočtů (2,643 mld. Kč) a příjmy ze správy rádiového spektra (1,122 mld. Kč).

Členové Rady také projednali koncept výroční zprávy úřadu za rok 2016 a seznámili se s aktuálním stavem právní úpravy, připravovanými změnami a stavem jejich projednávání týkající se působnosti ČTÚ.

Podrobnosti k aktivitám regulátora zájemci naleznou v pravidelné monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top