TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 10. týdnu 2013

Praha, 7. března 2013. Rada ČTÚ se na svém zasedání v desátém týdnu roku 2013 mimo jiné seznámila s návrhem vypořádání připomínek vzešlých z veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy – analýza trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. Návrh vypořádání bude dopracován a poté zveřejněn.

Rada se dále seznámila s návrhem textu analýzy trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. Návrh analýzy bude dopracován a poté opět projednán Radou před tím, než k němu proběhne workshop s dotčenými subjekty.

Rada byla rovněž informována o přípravě Programu podpory NGA sítí a registru pasivní infrastruktury. Program má sloužit k naplnění vybraných cílů státní politiky elektronických komunikací Digitální Česko a vybraných cílů Digitální agendy EU v podmínkách České republiky. Návrh Programu je připravován na základě usnesení vlády ČR č. 370 ze dne 23. května loňského roku.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc březen.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 7. března 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2013

Soubory ke stažení
tz1707032013.pdf(90.02 KB)
Top