TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2009

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 23. července 2010 Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací. Ve zprávě ČTÚ přináší informace o vývoji sektoru elektronických komunikací v České republice v letech 2005 – 2009.

ČTÚ tak navázal na rok 2009, kdy bylo zahájeno vydávání zpráv o vývoji trhu elektronických komunikací, při kterém ČTÚ využívá data ze systému elektronického sběru dat (ESD) prostřednictvím portálu https://monitoringtrhu.ctu.cz. Zpráva o vývoji trhu přináší doplňující pohled na vývoj trhu elektronických komunikací a doplňuje informace, které ČTÚ o trhu poskytuje prostřednictvím analýz relevantních trhů, svých měsíčních monitorovacích zpráv a zpráv o vývoji úrovně cen.

Vydaná zpráva ve své první kapitole mapuje základní trendy ve vývoji odvětví jako celku (tržby, investice, zaměstnanost) a poté se v dalších kapitolách podrobněji zabývá hodnocením trhu podle jednotlivých rozhodujících služeb.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 23. července 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2010

Soubory ke stažení
tz2223072010.pdf(115.16 KB)
Top