TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2008

Český telekomunikační úřad vydal 27. srpna 2009 Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací. Ve zprávě ČTÚ přináší informace o vývoji sektoru elektronických komunikací v České republice v letech 2005 – 2008, přičemž se podrobněji zabývá stavem v roce 2008.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tímto zahájil vydávání zpráv o vývoji trhu elektronických komunikací, při kterém využívá data ze systému elektronického sběru dat (ESD) prostřednictvím portálu https://monitoringtrhu.ctu.cz, jenž byl zprovozněn počátkem roku 2007. Zprávy o vývoji trhu budou postupně přinášet doplňující pohled na vývoj trhu elektronických komunikací a doplňovat tak informace, které ČTÚ o trhu poskytuje prostřednictvím analýz relevantních trhů, svých měsíčních monitorovacích zpráv a zpráv o vývoji úrovně cen.

První zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2008 mapuje nejprve základní trendy ve vývoji odvětví jako celku (tržby, investice, zaměstnanost) a poté se podrobněji zabývá tržními výsledky a hodnocením jednotlivých součástí trhu (službami poskytovanými v pevném místě, prostřednictvím mobilních sítí, přístupem k internetu a službami šíření televizního vysílání).

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 27. srpna 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2009

Soubory ke stažení
Top