TISKOVÁ ZPRÁVA: ZMĚNY VYSÍLACÍCH KANÁLŮ V SOUVISLOSTI S UVOLŇOVÁNÍM 12. TV KANÁLU PRO DIGITÁLNÍ ROZHLAS

V souvislosti s rozšiřujícím se zaváděním vysílání digitálního rozhlasu v okolních zemích, dochází i ke zvětšování rušení stávajících televizních programů. Rušení se týká především TV NOVA a ČT1 na území České republiky.

V souvislosti s rozšiřujícím se zaváděním vysílání digitálního rozhlasu v okolních zemích, dochází i ke zvětšování rušení stávajících televizních programů. Rušení se týká především TV NOVA a ČT1 na území České republiky.

Český telekomunikační úřad, jako příslušný regulační úřad pro výkon státní správy ve věcech telekomunikací, v těchto měsících zahájil konkrétní práce, které navazují na Usnesení vlády ČR č. 696 ze dne 9. července 2001. Toto usnesení vlády se týká postupného uvolňování 12. TV kanálu v souvislost se zaváděním digitálního rozhlasu v systému T-DAB.

Tento kmitočet je nyní v České republice využíván pro šíření analogového televizního vysílání - především programu NOVA a programu ČT1, v konkrétním případě v obci Cotkytle. V souvislosti s tímto mezinárodním závazkem České republiky, který se dotkne velkého množství českých a moravskoslezských domácností, se Českému telekomunikačnímu úřadu podařilo vybrat a mezinárodně zkoordinovat nové náhradní kmitočty. Týká se to stávajících vysílacích rádiových zařízení (dále jen "TVP") využívající 12. TV kanál. ČTÚ přitom postupoval tak, aby byl co možná nejvíce minimalizován negativní dopad na diváky, kteří jsou na příjmu signálu z těchto TVP závislí.

Informaci o provedení změn konkrétních TVP v jednotlivých obcích ČTÚ zaslal zástupcům příslušných územně správních celků. Podrobnější informace může veřejnost získat na internetových stránkách našeho úřadu: www.ctu.cz v rubrice aktuální informace, případně na internetových stránkách Českých radiokomunikací a.s. www.cra.cz

S ohledem na počet televizních vysílačů využívajících 12. TV kanál, a s přihlédnutím k faktu, že celé kmitočtové pásmo vyhrazené pro televizní vysílání jak na území České republiky tak i na území sousedních států je intenzivně využíváno, nelze vyloučit, že v některých případech může dojít ke zhoršení dosavadních příjmových podmínek.

Věříme však, že důsledky tohoto procesu, který vyplývá z mezinárodních dohod o harmonizaci využití kmitočtového spektra, rozvoje moderních digitálních technologií i zavádění nových telekomunikačních a multimediálních služeb, přijme celá divácká veřejnost s pochopením nutnosti této změny.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík, odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 85O,
e-mail: janikb@ctu.cz

Soubory ke stažení
tz022003.pdf(22.61 KB)
Top