TISKOVÁ ZPRÁVA Zkvalitnění informací o příjmu digitálního televizního vysílání

Český telekomunikační úřad sděluje, že s ohledem na rozvoj vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání a blížící se termín dokončení procesu přechodu, rozšířil pro lepší orientaci diváků na svých internetových stránkách věnovaných cíleně pokrytí České republiky televizním vysíláním (http://dtv.ctu.cz/mapa) informace o možnosti příjmu digitálních signálů v jednotlivých adresních místech.

Stávající informace o možném zdroji digitálního signálu (jednotlivé vysílače DVB-T s uvedením základních technických parametrů a vzdálenosti) v daném adresním místě (viz http://dtv.ctu.cz/pouziti), který může být na zvoleném adresním místě dostupný, byla doplněna zobrazením terénního profilu mezi místem příjmu a vybraným vysílačem.

Vzhledem k tomu, že dostupné vysílače jsou vybrány na základě výpočtů provedených postupy podle vyhlášky, a vzhledem k tomu, že díky členitosti terénu České republiky nemusí být z důvodu zastínění zdroje signálu v daném místě signál vysílače dostupný v potřebné intenzitě, byly pro lepší a rychlejší orientaci na možný zdroj přijímaných digitálních signálů doplněny informace o terénní profil. Podrobnější informace o rozšířené funkčnosti našich internetových stránek naleznete v záložce „Domů – způsob použití“.

Nové informace mohou být zásadním způsobem nápomocny nejen odborným firmám, ale i divákům při úpravách anténních systémů pro zajištění příjmu digitálního televizního vysílání.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 24. června 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2011

Soubory ke stažení
tz2524062011.pdf(111.08 KB)
Top