TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení činnosti řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS a předložení žádosti o udělení licence UMTS

Dne 2. února 2005 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě první zasedání řídícího výboru pro první stupeň výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS, které bylo vyhlášeno v souladu s usnesením vlády ze dne 15. prosince 2004 č. 1295. Řídící výbor na tomto zasedání projednal základní dokumenty upravující jeho činnost po dobu trvání uvedeného výběrového řízení.

Téhož dne předložila za účasti notářky a členů řídícího výboru společnost Oskar Mobil a.s. Českému telekomunikačnímu úřadu žádost o udělení telekomunikační licence UMTS v rámci prvního stupně výběrového řízení.

Řídící výbor vypracuje zprávu o posouzení a hodnocení žádosti a předá tuto zprávu Českému telekomunikačnímu úřadu.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda řídícího výboru

Praha 2. února 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© II/2005

Soubory
tz032006.pdf(39.53 KB)
Top