TISKOVÁ ZPRÁVA Workshop ČTÚ „Digitalizace a digitální dividenda“ ve dnech 25. – 26. září 2008

Ve dnech 25. – 26. září 2008 se uskutečnil v Top hotelu Praha workshop „Digitalizace a digitální dividenda“, který navazuje na veřejnou konzultaci k dokumentu ČTÚ s názvem „Digitální dividenda“.

Hlavními tématy prvního dne workshopu byl stav přechodu z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání a plnění časového harmonogramu Technického plánu přechodu. Hlavním tématem druhého dne workshopu pak byla diskuse k tématu digitální dividendy.

Úvodem prvého dne zástupci ČTÚ představili metody a výsledky výpočtů geografického pokrytí a pokrytí populace digitálním televizním signálem. ČTÚ zároveň publikovalo výsledky zhodnocení postupu přechodu v souladu s příslušným vládním nařízením. Na tyto prezentace navázaly přednášky k výsledkům celostátního průzkumu, který si ČTÚ nechal vypracovat u agentury STEM/MARK. Z výzkumu, který byl podrobně na workshopu rozebrán, vyplynuly postoje české veřejnosti k digitalizaci a informace vybavení jejich domácností. Výsledky tohoto průzkumu jsou obsahem přílohy uvedené zprávy o průběhu přechodu na zemské digitální vysílání.

Provozovatelé digitálních sítí pak prezentovali stávající verze rozvoje jejich sítí, tj. jak se jejich sítě budou v nejbližší době, s horizontem příštích dvou až třech letech rozvíjet.

Druhého dne workshopu zástupci mobilních operátorů a provozovatelé televizního vysílání prezentovali své názory k užití spektra, které bude dostupné po vypnutí analogové televize a zprovoznění prvních čtyř multiplexů. Největší význam je přisuzován pásmu UHF. Možné alternativy využití spektrální dividendy v tomto pásmu směřují zejména k dalšímu rozvoji zemského televizního vysílánía mobilní širokopásmové přístupové sítě případně zavádění mobilní televize.

Mezi účastníky byli i zástupci regulačních orgánů Švédska, Francie, Belgie, Chorvatska a zástupce Evropské komise. Ti mimo jiné oceňovali současný vývoj realizační fáze přechodu na digitální vysílání v České republice a potvrzovali uváděné trendy, k nimž směřuje budoucí využití spektra. Všeobecným poznatkem je skutečnost, že evropské země se nacházejí v různém stádiu digitalizace, mají rozdílnou situaci v dostupném spektru a různý stupeň poptávky po službách.

Jednotlivé kroky dalšího postupu by proto měly přijímány především na základě analýzy poznatků z vývoje techniky, vývoje společnosti a zahraničních zkušeností poté, co k návrhům proběhnou veřejné konzultace.

Prezentace programu worskshopu a příspěvky k tématu digitální dividendy najdete na www.digitalni-dividenda.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 29. září 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2008

Soubory ke stažení
tz3029092008.pdf(35.73 KB)
Top