TISKOVÁ ZPRÁVA Workshop ČTÚ „Digitalizace a digitální dividenda II“ ve dnech 17.–18. března 2009

Ve dnech 17.–18. března se uskutečnil v Clarion Congress Hotel Prague Workshop „Digitalizace a digitální dividenda II“, který navázal na veřejnou konzultaci k dokumentu ČTÚ s názvem „Digitální dividenda II“. Dvoudenní setkání navázalo na předchozí konzultaci zakončenou workshopem v září minulého roku a věnovanou úvodní problematice digitalizace a digitální dividendy.

Mezi účastníky byli i reprezentanti regulačních úřadů Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Maďarska, asociace GSMA, Evropské vysílací unie EBU, zástupci státní správy, televizních stanic, provozovatelů sítí televizního vysílání, provozovatelů mobilních sítí a další.

Hlavními tématy prvního dne workshopu byl stav přechodu z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání a plnění časového harmonogramu Technického plánu přechodu k 15. březnu 2009. Hlavním tématem druhého dne workshopu byla diskuse k tématu digitální dividendy, zaměřená na její budoucím využití pro pokročilé formy televizního příjmu, jako je televize s vysokým rozlišením a mobilní sítě, poskytující širokopásmový přístup.

Úvodem prvého dne zástupci ČTÚ představili výsledky měření pokrytí území a obyvatelstva digitálním televizním signálem. ČTÚ zároveň publikoval výsledky zhodnocení postupu přechodu v souladu s příslušným vládním nařízením. Na tyto prezentace navázala přednáška k výsledkům celostátního průzkumu, jehož data pro ČTÚ zpracovala agentura STEM/MARK. Z výzkumu, který byl na workshopu podrobně představen, vyplynuly postoje české veřejnosti k digitalizaci a informace vybavení jejich domácností. Výsledky tohoto průzkumu jsou obsahem přílohy uvedené zprávy o průběhu přechodu na zemské digitální vysílání. Provozovatelé digitálních sítí pak prezentovali stávající verze rozvoje jejich sítí, tj. jak se jejich sítě budou v nejbližší době rozvíjet.

Druhý den workshopu byl věnován digitální dividendě. Po úvodním shrnutí aktuálních poznatků byli účastníci informováni o stavu přechodu na digitální televizní vysílání v sousedních zemích a záměrech na využití spektra, které se stává dostupným přechodem na digitální televizní vysílání – digitální dividendy. S největším zájmem se setkalo vystoupení viceprezidentky německého regulačního úřadu BNetzA Iris Henseler Unger, která informovala o nejnovějších strategických rozhodnutích, která byla právě přijata na podporu rozvoje širokopásmového přístupu a jejíž součástí je i rozhodnutí o využití digitální dividendy v pásmu UHF (470–862 MHz). Mezi nimi, analogicky jako před tím ve Francii, jde zejména o uvolnění pásma 790–862 MHz pro mobilní komunikační sítě.

Všeobecným poznatkem je skutečnost, že vývoj v České republice směřuje stejným směrem jako u zemí, kde bylo již analogové vysílání ukončeno, nebo které se nachází v pokročilém stádiu přechodu na digitální TV vysílání. Tj., že pro budoucí využití pásma UHF jsou prioritou mobilní širokopásmové sítě a pokročilé formy televizního vysílání. Dále, že je třeba situaci průběžně analyzovat, přihlížet k vývoji techniky, vývoji společnosti (potřeb spotřebitelů), zahraničním zkušenostem a začít vytvářet optimální podmínky pro jejich zavádění.

Úřad vyhodnotí podrobně diskusi workshopu a bude informovat veřejnost.
Informace  k  proběhlým konzultacím a  workshopům byly zveřejněny na www.digitalni-dividenda.cz

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 20. března 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2009

Soubory ke stažení
tz1320032009.pdf(38.96 KB)
Top