TISKOVÁ ZPRÁVA Workshop Českého telekomunikačního úřadu k budoucímu rozvoji zemského televizního vysílání ve standardu DVB-T2

Praha, 26. dubna 2012. Český telekomunikační úřad dnes uskutečnil z podnětu předsedy Rady ČTÚ Pavla Dvořáka workshop se zaměřením na problematiku budoucího uplatnění standardu DVB-T2 v zemském televizním vysílání. Workshopu se zúčastnili členové Technické skupiny při ČTÚ, kterými jsou zástupci provozovatelů vysílání a výrobců a prodejců televizních přijímačů, zástupci Českého metrologického institutu, vybraní techničtí experti a pracovníci ČTÚ. Na odpolední blok pak přijali pozvání představitelé provozovatelů televizního vysílání, mimo jiné generální ředitelé České televize, televize Nova a televize Prima.

„Jsem přesvědčen, že již nyní nastal čas projednat potenciál budoucího rozvoje zemského digitálního televizního vysílání zvláště z pohledu uplatnění standardu DVB-T2. Ten umožní zvýšit kvalitu televizního vysílání a prohloubit efektivitu využití kmitočtů,“ zdůraznil význam akce Pavel Dvořák. Nicméně upozornil, že přechod na tento standard rozhodně nebude ještě několik let na pořadu dne a jeho realizace bude odlišná od realizace dokončovaného přechodu z analogového na digitální vysílání.

Dopolední část workshopu se zaměřila především na technickou problematiku související se zaváděním DVB-T2 včetně vyhodnocení technologické připravenosti jak provozovatelů televizního vysílání, tak výrobců a dodavatelů televizních přijímačů. ČTÚ v této souvislosti prezentoval stav přípravy D Booku (sumář minimálních požadavků na přijímací zařízení v příslušném standardu) a reálné možnosti koordinace kmitočtů pro DVB-T2 v kontextu závěrů poslední Světové radiokomunikační konference ITU, která se uskutečnila na přelomu ledna a února tohoto roku v Ženevě.

Diskuse se rovněž vedla o podobě, rozsahu a časovém omezení případného dalšího experimentálního vysílání ve standardu DVB-T2. Ten by podle většiny účastníků neměl mít komerční, ale ryze technický charakter a měl by být časově omezen.

Odpolední blok byl věnován strategickým otázkám DVB-T2. Jednalo se zejména o ekonomické a obsahové souvislosti, o posouzení reálnosti a časování možných etap a o konkrétní postoje jednotlivých provozovatelů celoplošného televizního vysílání k celému procesu. Účastníci bloku se shodli, že budoucí přechod na standard DB-T2 se má nést ve znamení respektování divácké obce: vysílání v síti DVB-T a DVB-T2 by mělo být souběžné a přechod na vyšší standard dobrovolný a přirozený. Účastníci se dále shodli na tom, že ačkoliv je včasná diskuse nad novým standardem nutná, stále existuje mnoho neznámých proměnných, a to i ve směru případné koordinace v rámci Evropy.

Poznatky z workshopu budou uplatněny při aktualizaci komplexního dokumentu ČTÚ Strategie správy rádiového spektra.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 26. dubna 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2012

Soubory ke stažení
tz2427042012.pdf(93.74 KB)
Top