TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. září 2009

Český telekomunikační úřad (ČTÚ), v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP), již potřetí vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech.

Dokument obsahuje aktuální informace o stavu digitalizace k 15. září 2009. Informuje o stavu realizace všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání, zahrnuje i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, analogovým (ATV) a digitálním (DTV) zemským televizním vysíláním.

Oproti březnu 2009 se pokrytí území a obyvatel signálem sítí zemského digitálního televizního vysílání výrazně zvýšilo zejména u sítě 1. V případě sítě 1 (programy ČT) se pokrytí počtu obyvatel zvýšilo z 61,5 % obyvatel na 78,7 %, u sítě 2 (programy TV Nova a TV Prima) z 53 % na 63,8 % obyvatel. Pokrytí sítí 3 se zvýšilo z 45,9 % na 51,8 % o 16 procentních bodů na 45,9 % obyvatel a v případě sítě 4 pokrytí sítí zůstalo na stejné hodnotě 26,6 % obyvatel.

Vzhledem k nezbytnosti uvolnění rádiových kanálů pro jejich další využití k zahájení DVB-T vysílání především ve vysílací síti 1 vyhrazené pro šíření veřejnoprávního multiplexu došlo k ukončování analogového televizního vysílání programu ČT2. Oproti rozsahu pokrytí počtu obyvatel k termínu 15. března 2009 (64,4 % pokrytí počtu obyvatel ČR) klesla tato hodnota na 55,3 %. U zbývajících programů (ČT1, Nova a Prima) nedošlo k žádné výrazné změně rozsahu pokrytí ATV.

K termínu 15. září 2009 byla dostupnost DTV vyhodnocena následovně:

  • 25,9 % obyvatel má dostupný příjem vysílání ze všech 4 digitálních sítí,
  • 51,6 % obyvatel má dostupný příjem vysílání z digitální sítě 1, 2 a 3
  • 59,8 % obyvatel má dostupný příjem vysílání z digitálních sítí 1, 2
  • 18,6 % obyvatel má dostupný příjem pouze digitální sítě 1

Zpráva také zahrnuje, v souvislosti se zahájením postupného ukončování zemského ATV v jednotlivých územních oblastech, i údaje o měření pokrytí obyvatel České republiky televizním signálem, zajišťovaném ČTÚ. Měření jsou zaměřena především na lokality, kde je pokrytí analogovým signálem zajišťováno televizními převaděči a kde jsou výpočtem indikovány nedostatky v pokrytí DTV.

V návaznosti na monitorování procesu digitalizace byl v průběhu května a června realizován již třetí rozsáhlý reprezentativní celostátní výzkum dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální televizní vysílání. Garantem zadání a vyhodnocení uvedeného výzkumu, který je pravidelně v průběhu přechodu opakován, je ČTÚ. Výsledky výzkumu jsou přílohou zprávy o průběhu přechodu (viz příloha).

Celý text zprávy naleznete na stránkách ČTÚ věnovaných digitalizaci http://dtv.ctu.cz/

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 21. září 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2009

Top