TISKOVÁ ZPRÁVA Varování před využíváním služby „GSM lokátor“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) na základě podnětů účastníků a také informací ve veřejných sdělovacích prostředcích prověřil poskytování služby „GSM lokátor“, která byla nabízena na webových stránkách http://gsmlocator.net/ a která měla být určena pro hledání lidí podle čísla mobilu.

Podrobným testováním služby „GSM lokátor“ bylo zjištěno, že:

 1. Pro zpoplatnění služby byl využíván krátký kód pro prémiové služby 9090179.
 2. K šíření informací o předmětné službě byly využity spamové e-mailové zprávy, ve kterých byly vygenerovány e-mailové adresy odesílatelů a také uvedeny zkrácené adresy různých webových stránek, které sloužily k přímému přesměrování na službu (webovou stránku) „GSM lokátor“.
 3. Pro získání podrobných lokalizačních údajů bylo nezbytné odeslat z účastnického mobilního telefonu tři prémiové SMS zprávy každou v ceně 79 Kč s DPH, a to podle níže uvedeného schématu:
  • SMS č. 1: zaslání textu z účastnického mobilního telefonu na kód 9090179 ve znění:
   „455754597412“
   (cena SMS zprávy byla 79 Kč s DPH)
  • SMS č. 2: příjem SMS zprávy na účastnický mobilní telefon z kódu 9090179 ve znění:
   „Potverdite, za mate vice nez 18 let?? Pak zaslete SMS s textem: 455754 ano“
  • SMS č. 3: zaslání textu z účastnického mobilního telefonu na kód 9090179 ve znění:
   „455754 ano“
   (cena SMS zprávy byla 79 Kč s DPH)
  • SMS č. 4: příjem SMS zprávy na účastnický mobilní telefon z kódu 9090179 ve znění:
   „Souhlasite a s podminkami?? Pak zaslete SMS s textem: 455754 ano“
  • SMS č. 5: zaslání textu z účastnického mobilního telefonu na kód 9090179 ve znění:
   „455754 ano“
   (cena SMS zprávy byla 79 Kč s DPH)
  • SMS č. 6: příjem SMS zprávy na účastnický mobilní telefon z kódu 9090179 ve znění:
   „Vase heslo: 5155624986“
 4. Po vložení hesla (přístupového kódu) do příslušného pole na stránkách http://gsmlocator.net/ se zobrazila hláska:
  „Nainstalujte speciálně navržený software získat informace, které potřebujete.“
 5. Následně bylo možné stáhnout soubor bt_explorere.jar, který byl instalován do mobilního telefonu. Bylo zjištěno, že se jedná o aplikaci pro mobilní telefony Bluetooth Explorer, která umožňuje spravovat soubory v mobilním telefonu včetně jejich výměny s jiným obdobným zařízením a která je nabízena na síti Internet k volnému stažení.
 6. Poskytovatel služby „GSM lokátor“ má sídlo v zahraničí, a to v Lotyšsku.
 7. Důvěryhodnost webových stránek http://gsmlocator.net/ měla být zvýšena:
  • Uvedením technických údajů o satelitu, ze kterého měly být získávány informace o lokalizaci mobilních telefonních čísel. Název a číslo satelitu včetně dalších informací se po každé aktualizaci webových stránek změnilo, například na Gexon-89, KMG-15, Rader-11, Piligrim 86, NASA apod. Podle zjištění Úřadu se nejednalo o skutečné názvy satelitních zařízení.
  • Zobrazením procesu jakoby postupného vyhledávání údajů o názvu státu, připojení služby „GSM lokátor“ k nějaké databázi včetně hledání umístění mobilního telefonu účastníka v rámci celé České republiky.
  • Zobrazením neúplných informací o lokalizaci hledaného mobilního telefonního čísla, a to zamaskováním prvních dvou číslic v souřadnicích zeměpisné šířky a délky.
  • Ověřovacím bezpečnostním postupem pro získání podrobných lokalizačních údajů.
 8. V současné době by neměly být webové stránky http://gsmlocator.net/ dostupné, a to ani prostřednictvím zkrácených adres jiných webových stránek.

Na základě výše uvedeného Úřad varuje spotřebitele před využíváním služby „GSM lokátor“, která byla poskytovatelem obsahu zřízena s cílem vylákat finanční prostředky od spotřebitelů ve formě placených prémiových SMS zpráv.

Úřad prověřuje zřízení a využívání předmětné služby a v této věci oslovil všechny mobilní operátory v ČR, příslušného technického správce této služby v České republice (agregátora) a také Asociaci provozovatelů mobilních sítí, která má v gesci přidělování krátkých kódů pro poskytování prémiových SMS a MMS zpráv. O výsledcích šetření zveřejní Úřad informační zprávu.

Pozn.: Texty SMS, které jsou ohraničeny uvozovkami, jsou uvedeny v původní podobě.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. srpna 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2011

Soubory ke stažení
tz3004082011.pdf(123.43 KB)
Top