TISKOVÁ ZPRÁVA Uveřejnění dokumentu „Postup Českého telekomunikačního úřadu při vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zveřejnil na svých webových stránkách dokument s názvem „Postup Českého telekomunikačního úřadu při vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží“. Cílem dokumentu je seznámit dotčené subjekty s obecnými principy, na jejichž základě bude ČTÚ posuzovat jednotlivé nabídky vertikálně integrovaného operátora s postavením SMP s ohledem na stlačování marží („margin squeeze“).

ČTÚ vypracoval a zveřejnil metodiku v zájmu podpory předvídatelnosti postupu při posuzování přiměřenosti marže, jak předpokládá i Doporučení EK o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) ze dne 20. září 2010 (2010/572/EU).

Celý text dokumentu „Postup Českého telekomunikačního úřadu při vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží“ naleznete zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 1. listopadu 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2011

Soubory ke stažení
tz3901112011.pdf(90.72 KB)
Top