TISKOVÁ ZPRÁVA Uveřejnění dokumentu „Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby“

Dokument „Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby“ volně navazuje na dokument „Problematika regulace přístupových sítí nové generace“, který byl na stránkách Českého telekomunikačního úřadu uveřejněn dne 17. prosince 2009. Dokument je v souladu s „Doporučením Komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA)“ (dále jen „Doporučení“), jehož jednotlivé návrhy již byly konzultovány v předchozích letech. Finální text Doporučení byl na stránkách Komise zveřejněn dne 20. září 2010.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnutí přehledu možné a navrhované regulace optických přístupových sítí nové generace NGA rozpracované pro jednotlivé scénáře výstavby.

Dokument se zabývá pouze přístupovými sítěmi NGA, definovanými v souladu s Doporučením jako pevné přístupové sítě, sestávající plně nebo částečně z optických prvků, které jsou schopné přenášet služby širokopásmového přístupu s lepší charakteristikou (např. vyšší propustnost) v porovnání se službami poskytovanými přes již existující kovové sítě. Dokument neřeší problematiku bezdrátových sítí.

Celý text dokumentu „Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby“ naleznete zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 27. září 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2010

Soubory ke stažení
tz2927092010.pdf(111.83 KB)
Top