TISKOVÁ ZPRÁVA Ustavení Think Tanku Digitální dividendy

V návaznosti na poznatky z II. workshopu ČTÚ k digitální dividendě, konaném ve dnech 17.–18. března 2009, dnes předseda Rady ČTÚ ustavil THINK TANK DIGITÁLNÍ DIVIDENDY, jako stálou expertní skupinu úřadu.

Úkolem této skupiny, složené z pracovníků úřadu a nezávislých odborníků, je rozpracování dalších detailních materiálů k tématu digitální dividendy s vyústěním do návrhu národní strategie digitální dividendy, zpracování a vyhodnocení odborných stanovisek, podkladových materiálů k veřejné diskusi, konkrétní návrhy na úpravu legislativy, kmitočtových plánů apod.

V nejbližší době budou osloveni vybraní experti a Think Tank Digitální dividendy se sejde na svém prvém jednání.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 31. března 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2009

Soubory ke stažení
Top