TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad zveřejnil návrh Strategie správy spektra

Praha, 10. prosince 2013 – Český telekomunikační úřad připravil a představil k připomínkám návrh Strategie správy spektra. Návrh úřad vypracoval v souladu se zadáním státní politiky Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice, přijatou usnesením vlády z 20. března 2013.

Jedná se o první ucelený dokument k této problematice, který vznikl s cílem konkretizovat hlavní cíle České republiky v oblasti využívání rádiového spektra, a to nejen v elektronických komunikacích, ale i v řadě dalších oborů. „Současný nástup mobilních sítí 4. generace je příkladem změn, ke kterým došlo v technologickém vývoji v posledních letech. Současně je vstupní branou do světa zcela nových služeb. Na dalším vývoji se rozhodujícím způsobem bude podílet hospodářská soutěž, ke které by měl náš návrh rovněž přispívat,“ uvedl ředitel odboru mezinárodních vztahů ČTÚ Petr Zeman.

Návrh se podrobně zabývá jednotlivými kmitočtovými pásmy a službami, které se v nich poskytují. Současně ale zdůrazňuje principy, které musí být pro efektivní správu spektra společné, tedy především principy efektivity, předvídatelnosti, transparentnosti a komunikace. Veřejnost se může k návrhu strategie vyjádřit až do 23. ledna 2014. Poté ČTÚ upravený dokument postoupí do mezirezortního připomínkovacího řízení a k projednání vládě.

Návrh Strategie správy spektra je k dispozici zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 10. prosince 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2013

Soubory ke stažení
tz9210122013.pdf(178.3 KB)
Top