TISKOVÁ ZPRÁVA Ukončení prvního cyklu analýz trhů v oblasti elektronických komunikací

Zákon o elektronických komunikacích umožňuje regulaci služeb elektronických komunikací teprve na základě analýzy jednotlivých trhů služeb. V analýzách se zkoumá, zda je na trhu dostupná nabídka více konkurenčních služeb nebo zda trh ovládá dominantní firma. Na trzích, kde konkurenční prostředí nezajišťuje přijatelné ceny a kvalitu služeb, je Český telekomunikační úřad oprávněn uložit firmě s dominantním postavením takové povinnosti, které umožní vstup konkurence a ochrání zákazníky před zneužitím dominantního postavení.

Český telekomunikační úřad dokončil analýzy všech 18 relevantních trhů a odeslal je k notifikaci Evropské komisi. Analýzy byly zveřejněny na elektronické úřední desce ČTÚ ( www.ctu.cz).

ČTÚ bude průběžně monitorovat vývoj na jednotlivých trzích a účinnost přijatých regulačních rozhodnutí. Poté, co se úroveň konkurence na daném trhu změní, provede úřad novou analýzu.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.   
předseda Rady               
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. července 2006

Zveřejněné analýzy relevantních trhů: http://www.ctu.cz/analyzy-relevantnich-trhu


Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2006

Soubory ke stažení
Top