TISKOVÁ ZPRÁVA Udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Český telekomunikační úřad oznamuje, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. splnila všechny nezbytné podmínky pro udělení telekomunikační licence a uvedená telekomunikační licence jí byla dne 26. dubna 2005 udělena.

V návaznosti na výsledky výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz (dále jen „telekomunikační licence“) a v souladu s doporučením řídícího výboru pro toto výběrové řízení ze dne 24. března t.r., Český telekomunikační úřad oznamuje, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. splnila všechny nezbytné podmínky pro udělení zmíněné telekomunikační licence a uvedená telekomunikační licence jí byla dne 26. dubna 2005 udělena. 

 

Ing. David Stádník, v.r.    
předseda                
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 27.dubna 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© IV/2005

Soubory
Top