TISKOVÁ ZPRÁVA Udělení poštovní licence na období 2009 — 2012

Český telekomunikační úřad udělil České poště, s.p. novou poštovní licenci na období 2009 — 2012. O její udělení na základě výzvy zveřejněné ČTÚ v létě tohoto roku žádný jiný zájemce nepožádal.

Podstatou poštovní licence je zajištění všeobecné dostupnosti nejdůležitějších poštovních služeb (tzv. základní služby — obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky, poštovní poukázky). České poště, s.p. se současně uděluje právo na částečný monopol na dodávání písemností (ten se týká poštovních zásilek s hmotností do 50 g a s cenou pod 18 Kč).

Součástí řízení o udělení poštovní licence bylo i posuzování podmínek, za nichž bude Česká pošta, s.p. základní služby poskytovat; při tomto posuzování vychází Český telekomunikační úřad z potřeb veřejnosti. Jde jednak o tzv. poštovní podmínky, které se stávají obsahem smlouvy uzavřené mezi odesílatelem a Českou poštou, s.p., jednak o tzv. základní kvalitativní požadavky, které stanoví například požadavky týkající se hustoty obslužných míst, jejich otevírací doby, rychlosti, s níž jsou základní služby poskytovány, vhodného poskytování informací zákazníkům aj.

Český telekomunikační úřad bude, stejně jako dosud, na plnění stanovených podmínek dohlížet.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. prosince 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2008

Soubory ke stažení
tz3808122008.pdf(31.86 KB)
Top