TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) se zásadně ohrazuje proti zavádějícím informacím uvedeným v reportáži Televize Nova k případu správního řízení, které ČTÚ zahájil s Českou poštou, s.p. ve věci zjištěných případů neúměrně dlouhých čekacích dob na poštách Beroun 1 a Poděbrady (TV Nova, Televizní noviny, 14. 4. 2008).

Z informací uvedených v této reportáži redaktory TV Nova vyplynul zcela zavádějící závěr, že důvodem proč ČTÚ zahájil s Českou poštou správní řízení, bylo zavedení vyvolávacího systému na uvedených poštách.

Český telekomunikační úřad konstatuje, že důvodem zahájení předmětného řízení byly zcela konkrétní stížnosti uživatelů poštovních služeb na neúměrně dlouhé čekací doby na obsluhu u uvedených pošt.

Správní řízení ČTÚ zahájil dne 7. dubna 2008. Dosud však ČTÚ neobdržel žádné oficiální vyjádření České pošty k této záležitosti. Veškeré informace o možných výsledcích správního řízení, včetně spekulace o nařízení zrušení vyvolávacího systému ze strany ČTÚ, popř. částky uložené sankce jsou proto předčasné a neopodstatněné.
 
ČTÚ nepřísluší rozhodovat o tom, zda Česká pošta používá ten či onen způsob obsluhy. V tomto směru jsou tvrzení, že ČTÚ hodlá takový systém zakázat, zcela absurdní, stejně jako další tvrzení, že podle ČTÚ vytváří tento systém u zákazníků i pracovníků České pošty stres.
 
ČTÚ však naopak přísluší řešit ty případy, kdy si uživatelé poštovních služeb stěžují na neúměrně dlouhé čekací doby obsluhy. V těchto případech pak ČTÚ využije všech svých zákonných oprávnění k zajištění takového stavu, kdy budou v rámci poskytování poštovních služeb řádně uspokojovány všechny oprávněné potřeby veřejnosti.

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top