TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko ČTÚ k informaci o plánovaném zdražení cen základních služeb České pošty, s. p.

Praha, 19. června 2013. Dne 18. června 2013 byla prostřednictvím médií zveřejněna zpráva, že Česká pošta, s. p. zvyšuje od 1. srpna 2013 ceny základních poštovních služeb.

ČTÚ byl o záměru České pošty zvýšit ceny některých základních služeb informován 29. ledna 2013. ČTÚ konstatuje, že předložený návrh obsahoval jiné ceny, než aktuálně prezentované a s navrhovaným dřívějším datem účinnosti.

Úřad jemu zaslaný návrh na úpravu cen prověřil a ve svém stanovisku ze dne 2. dubna 2013 navrhl České poště přepracování návrhu tak, aby byla dodržena nákladová orientace cen, podle ustanovení § 33 odst. 5 zákona č. 29/2000, o poštovních službách ve znění pozdějších předpisů. ČTÚ České poště rovněž doporučil, aby přistoupila ke zvýšení cen až na základě výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů za rok 2012 v návaznosti na roční účetní uzávěrku.

Od 29. ledna 2013 až doposud ČTÚ další informace o změně cen od České pošty neobdržel.

V současné době proto ČTÚ zkoumá, zda Česká pošta neporušila ustanovení § 33 odst. 5 a odst. 9 zákona o poštovních službách. A to v souvislosti s povinností oznámit ČTÚ každou změnu cen základních služeb alespoň 90 dnů před dnem, od kterého hodlá tuto změnu provést a v souvislosti s povinností poskytovat základní služby za nákladově orientované ceny.

ČTÚ bude nadále o vývoji celé záležitosti informovat.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 19. června 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2013

Soubory ke stažení
tz4619062013.pdf(102.81 KB)
Top