TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k problematice využívání geografických čísel pro přístup k síti Internet

Vzhledem k dotazům na možnost využití geografických čísel pro přístup k síti Internet, které byly v posledních dnech Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen ČTÚ) adresovány v souvislosti s presentací nových cenových plánů a nadstavbových balíčků Víkend a Volno společností ČESKÝ TELECOM, a. s., ČTÚ sděluje následující stanovisko.

Způsob očíslování přístupu k jiným sítím a službám z veřejné telefonní sítě upravuje dokument Číslovací plán veřejných telefonních sítí, zveřejněný v Telekomunikačním věstníku (dále jen TV) v částce 9/2000, ve znění změny č. 1, zveřejněné v částce 7/2002 TV a změny č. 2 zveřejněné v částce 10/2003 TV (dále jen Číslovací plán). V příloze C Číslovacího plánu jsou pro přístup k síti Internet stanovena čísla se SAC (Service Access Code) 971 a 976 pro přístup se zvláštním tarifem.

Zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet je telekomunikační služba, jejichž poskytování podléhá registraci podle generální licence č. GL-28/S/2000. V případech, kdy je přístup k síti Internet předmětem poskytování telekomunikační služby s využitím veřejné telefonní sítě, musí být takový přístup nabízen ve smyslu uvedeného ustanovení Číslovacího plánu výhradně na číslech se SAC 971, případně 976. Jakékoliv jiné využití čísel k očíslování směrů, služeb a sítí, včetně použití čísel v rezervě, Číslovací plán ve svém článku 1, odst. 6 nepřipouští.

V případech, kdy jsou pro poskytování telekomunikační služby zprostředkování přístupu k síti Internet z veřejné telefonní sítě používána geografická čísla, lze podle § 97 odst. 1, písm. t) zákona o telekomunikacích, právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající uložit pokutu až do výše 5 mil. korun. V případě fyzické osoby lze uložit podle ustanovení § 97 odst. 3 písm. g) pokutu až do výše 100 tis. korun a to té osobě, která pro poskytování takové služby poskytne jí provozovatelem telefonní sítě přidělené geografické číslo.

ČTÚ sděluje, že v rámci pracovní skupiny pro novelizaci Číslovacího plánu, která pod vedením ČTÚ zahájila práce v červnu t. r., dosud nikdo nenavrhl žádnou změnu přístupových kódů pro telekomunikační službu zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 10. září 2004

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet:

© IX/2004

Soubory ke stažení
tz102005.pdf(30.84 KB)
Top