TISKOVÁ ZPRÁVA Společná tisková zpráva Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

ČTÚ a RRTV se dohodly na společném postupu při ukládání povinnosti šířit určené rozhlasové a televizní vysílání ve veřejném zájmu

Praha, 12. června 2012. Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schválily dokument „Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti“. Vzájemná dohoda obou orgánů určuje pravidla jejich postupu při ukládání povinnosti šíření určeného rozhlasového a televizního programu a služeb ve veřejném zájmu (must carry).

Dohoda vychází z úpravy zákona o rozhlasovém a televizním vysílání účinné od 1. ledna 2012 a ze souvisejících evropských směrnic. Tato úprava zákona dává RRTV pravomoc vydávat závazné stanovisko obsahující výčet programů, jejichž šíření je ve veřejném zájmu třeba zajistit. Na základě závazného stanoviska RRTV pak ČTÚ, v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, uloží podnikateli provozujícímu síť pro šíření rozhlasového a televizního vysílání povinnost tyto programy šířit.

Dohoda stanoví náležitosti postupu obou orgánů při naplňování sdílené působnosti. Zejména klade důraz na respektování obecných regulačních principů nediskriminace, přiměřenosti a transparentnosti, a to aplikací objektivních a dopředu známých, zveřejněných kritérií.

RRTV a ČTÚ budou při naplňování zásad stanovených v dokumentu využívat v maximální míře konzultace a diskuse s odbornou veřejností a zainteresovanými subjekty.

  JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
  PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12 června 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2012

Soubory ke stažení
tz3212062012.pdf(99.31 KB)
Top