TISKOVÁ ZPRÁVA Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o výběru nejvhodnější žádosti pro udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz bude udělena společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.

V návaznosti na doporučení řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz, obsažené ve zprávě řídícího výboru o posouzení a hodnocení žádostí do výběrového řízení, která byla předána po třetím zasedání řídícího výboru dne 25. února 2005 Českému telekomunikačnímu úřadu, rozhodl Český telekomunikační úřad následovně:

Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz bude udělena společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., jejíž žádost se umístila ve výběrovém řízení jako první v pořadí. S uvedenou společností budou v nejbližší době zahájena jednání o podmínkách udělení této licence.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 21. března 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© III/2005

Soubory ke stažení
tz092005.pdf(40.11 KB)
Top