TISKOVÁ ZPRÁVA První zasedání BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací)

Dne 28. ledna 2010 se v Bruselu konalo první zasedání BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) a současně zřizovaného Úřadu (Office) za účasti paní Viviane Reding, komisařky pro DG Informační společnost a média.

BEREC byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, s cílem posílit vzájemnou spolupráci národních regulačních orgánů mezi sebou, spolupráci s EK, zakotvit tuto spolupráci v regulačním rámci a posílit váhu společného stanoviska regulátorů.

BEREC je řízen Radou regulačních orgánů (Board of Regulators), tvořenou 27 představiteli národních regulačních orgánů. Evropská komise, členské státy EFTA a tři kandidátské země zastávají při zasedání BEREC roli pozorovatele. Česká republika je reprezentována PhDr. Pavlem Dvořákem, CSc., předsedou Rady ČTÚ.

Předmětem prvního zasedání BEREC byla volba předsedy a místopředsedů Rady regulačních orgánů pro roky 2010, 2011, přijetí jednacího řádu BEREC, hlavní body pracovního programu 2010 a návrh rozpočtu na tento rok. Činnost Úřadu, který bude pro BEREC poskytovat administrativní zázemí, bude zahájena v průběhu tohoto roku.

Zasedání BEREC bylo zakončeno vystoupením paní Neelie Kroes, budoucí komisařky pro oblast Digitální agendy, která zdůraznila, že nastal ten pravý čas pro začátek společné, konzistentní regulace jednotného trhu. Silné regulační orgány musí sehrát rozhodující úlohu v národních podmínkách, založenou na jejich nezávislém postavení. Dle jejího vyjádření role BEREC spočívá zejména v koordinaci jednotného postupu regulátorů. Jeho úlohou však není být nadřazeným „superregulátorem“.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 29. ledna 2010

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2010

Soubory ke stažení
tz0429012010.pdf(132.83 KB)
Top