TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt „Zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra“ registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00014

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahájil 1. ledna 2011 práce na projektu pod názvem „Zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra“, reg. č. CZ.1.04./4.1.00/59.00014. Projekt bude realizován do 31. prosince 2012.

Hlavním cílem projektu je posílení efektivnosti výkonu poskytovaných služeb Úřadem, zajištění větší efektivity a transparentnosti výkonu státní správy Úřadu, snížení byrokratické zátěže a celkové zkvalitnění služeb pro občany a firmy, zejména v oblasti správy kmitočtového spektra a ve výkonu agend s tím souvisejících.

Cíle dosáhneme realizací klíčových aktivit projektu a implementací jejich výstupů a doporučení v Úřadu. Výstupem klíčových aktivit projektu budou doporučení k optimalizaci procesů způsobu přijímání, evidování a vymáhání plateb za využívání kmitočtů, navržení systému pro evidenci subjektů a kmitočtů v souvislosti s veřejným oprávněním a zefektivnění připomínkování a vydávání legislativních dokumentů Úřadu.

Projekt je určen pro cílovou skupinu zaměstnanců Úřadu. Cílovou skupinou z širšího pohledu výstupu projektu jsou kromě zaměstnanců Úřadu i občané a firmy využívající veřejných služeb Úřadu jako regulátora správy kmitočtového spektra.

Klíčové aktivity projektu bude koordinovat realizační tým složený ze zaměstnanců Úřadu.

Projekt nemá partnera.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. září 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2011

OP

Soubory ke stažení
tz3516092011.pdf(195.58 KB)
Top