TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt „Liberalizovaný poštovní trh“ registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00015

Český telekomunikační úřad zahájil 1. ledna 2011 práce na projektu pod názvem „Systém nástrojů regulačního orgánu pro účely zajištění konkurenčního prostředí pro poskytování poštovních služeb na liberalizovaném poštovním trhu“. Projekt bude realizován nejpozději do 31. prosince 2012.

Cílem projektu je posílení efektivnosti výkonu regulace prováděné Českým telekomunikačním úřadem (dále jen "Úřad") a zajištění transparentní činnosti Úřadu jako regulátora v podmínkách liberalizovaného poštovního trhu.

Cíle bude dosaženo realizací klíčových aktivit projektu, které jsou v souladu se specifickými cíli výzvy č. 59 OP LLZ. Klíčové aktivity budou zaměřeny na analýzu, vytvoření a implementaci nástroje pro sledování trhu poštovních služeb, dále analýzu, sestavení a implementaci nástroje pro výpočet a ověřování čistých nákladů poštovních služeb a analýzu a vytvoření funkčního systému oznamování a evidence podnikatelů na trhu poštovních služeb a systému sledování dostupnosti poštovních služeb. Výstupem klíčových aktivit budou konkrétní metodiky a nástroje, na jejichž používání budou v projektu proškolení zaměstnanci příslušných odborů Úřadu.

Projekt je určen pro cílovou skupinu zaměstnanců Úřadu. Cílovou skupinou ze širšího pohledu výstupů projektu jsou všichni zaměstnanci Úřadu a jeho zákazníci, tj. fyzické i právnické osoby.

Klíčové aktivity projektu bude koordinovat realizační tým složený ze zaměstnanců Úřadu.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 20. června 2011

 

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2011

 

OP

 

Soubory ke stažení
tz2320062011.pdf(133.22 KB)
Top